Groenenorm.nl

Groen Proeven - OGW

Welkom bij de pilotinformatie Groen Proeven - OGW. Dit pilottraject heeft een looptijd gehad van 2 jaar en is in juni '15 afgerond. In het schooljaar ’13 – ’14 zijn 20 pilotlocaties van 9 AOC’s met een pilot GP-OGW gestart. In het schooljaar '14-'15 maakten 16 van deze pilotlocaties een doorstart als 2e jaars pilots en zijn er 8 nieuwe pilotlocaties bij gekomen. Hiermee zijn alle AOC's betrokken geweest bij dit traject! 

Binnen de GP-OGW pilots maakten we de verbinding tussen de inzichten en producten die zijn ontwikkeld rond opbrengstgericht werken en de ervaringen binnen het project Groen Proeven rond de versterking van het schoolexamen beroepsgericht.  

Met de werkwijze van GP-OGW ontdekken scholen de rijkheid van de GP PvB’s en analyseren zij de PvB’s kritisch op het niveau van de klas, individuele leerlingen, de lesinhoud en –vorm en het eigen handelen als docent. Op basis hiervan komen praktijkdocenten en hun teamleiders tot concrete acties. In het 2e pilotjaar is hierbij expliciet de verbinding gemaakt met het nieuwe examenprogramma profiel Groen. Onder leiding van Judith Gulikers en Wilma Bredewold leerden de teams de Groen Proeven PvB’s doelgericht inzetten in de ontwikkeling van de leerling ter voorbereiding op het CSPE; het MBO; en/of hun maatschappelijke doelen. De ontwikkelde instrumenten in de ‘GP-OGW gereedschapskist’ boden (en bieden) hierbij concrete ondersteuning.

Hier vindt u o.a. de presentaties zoals gebruikt bij de pilotbijeenkomsten én alle instrumenten uit de 'gereedschapskist OGW' digitaal. Verder vindt u hier OGW achtergrondinformatie én de thuiswerkopdrachten. 

Vragen, suggesties en/of opmerkingen? Mail of bel met Wim Grooters, coördinator vmbo Groene Norm (w.grooters@groenenorm.nl of 06-10639232)

 

Filmpjes

Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes!
Groen Proeven
arrangementen
Maak je eigen PvB
Groen Proeven & OGW