Groenenorm.nl

Monitoring

Monitoring | Schoolpilots

Monitoring

De ontwikkelde Groen Proeven PvB’s zijn in de periode 2010 – 2012 uitgetest in de praktijk in de vorm van pilots. Dit onder begeleiding van de Groen Proeven experts en de WUR.
De pilotfase is in 2012 afgerond en heeft het project en de deelnemende scholen veel interessante ervaringen opgeleverd zoals bleek uit het monitoringsonderzoek. Het doel van het onderzoek was enerzijds om een goed inzicht te krijgen in de (ervaren) kwaliteit van de Groen Proeven, maar anderzijds ook om docenten en leidinggevenden te ondersteunen in het opzetten, organiseren en reflecteren op hun eigen Groen Proeven Pilot. De monitoring is, in nauwe samenwerking met de projectleiding van Groen Proeven (Wilma Bredewold en Scilla van Cuijlenborg), uitgevoerd door dr. Judith Gulikers, onderzoeker bij ECS/WUR, in het kader van het project “Kwaliteit van competentiegerichte beoordeling”.
Naast monitoring van de pilots heeft de WUR een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin docenten activiteiten uitvoeren die passen binnen competentiegericht onderwijs en het beoordelen met PvB’s en onderzoek naar de authenticiteit van Groen Proeven en de leerbehoeften van docenten.

Hieronder vindt u een samenvatting van de monitorrapportage en presentaties van de onderzoeken:

De verschillende onderzoeken zijn ook gepresenteerd op de European Conference of Educational Research (ECER) in Berlijn en de Onderwijs Research Dagen (ERD) in Maastricht in 2011 en 2012.

Schoolpilots

Het is niet meer mogelijk om een begeleide pilot uit te voeren, maar u kunt als school wel zelf een pilot uitvoeren. Bv. als u nog weinig/geen ervaring heeft met Groen Proeven of een aantal nieuwe docenten er kennis mee wilt laten maken.
Voor het uitvoeren van een pilot heeft Groen Proeven een aantal instrumenten ontwikkeld die u zelf kunt toepassen bij het voeren van een intakegesprek met de betrokken docenten en de evaluatie van de pilot: intakevragenlijst, evaluatievragenlijsten van leerlingen, docenten/examinatoren en teamleiders.
Om een keus te kunnen maken voor een PvB die u wilt uitproberen verwijzen wij u naar de homepage van www.groenproeven.nl. Klik op de icoontjes van de contextvelden voor een actueel overzicht van de beschikbare PvB's, incl. een korte inhoudsbeschrijving en de te beoordelen competenties.
Als u uw PvB afname wilt filmen is het verstandig hiervoor vooraf toestemming aan de ouders te vragen. Hier vindt u een voorbeeldbrief voor de ouders.

Filmpjes

Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes!
Groen Proeven
arrangementen
Maak je eigen PvB
Groen Proeven & OGW