Groenenorn.nl

Nieuwsarchief

Het project Groen Proeven had een looptijd van 2010 - 2013. Hieronder vindt u de nieuwsberichten die in deze periode zijn verschenen.

Artikel delen:

Succesvolle startbijeenkomst Groen Proeven MT dagen

Op 11 november j.l. ontmoetten ongeveer 60 teamleiders en locatiedirecteuren elkaar op Kasteel Hoekelum op de landelijke startbijeenkomst van de MT dagen van Groen Proeven.
Centraal stond de ontwikkeling naar meer competentiegericht vmbo groen en de rol die Groen Proeven, maar met name de leidinggevende, daarbij kan spelen. 
We kijken terug op een middag waarbij met veel betrokkenheid en enthousiasme samen is gewerkt. Uitgangspunt voor de bijeenkomsten is dat Groen Proeven geen blauwdrukken zal bieden, maar wel concrete handreikingen voor de stappen die een leidinggevende kan zetten om de eigen onderwijsontwikkeling verder vorm geven.
Dat een leidinggevende dit niet alleen hoeft te doen vormde de rode draad in het programma; de deelnemers zijn geïnspireerd door deskundigen en hebben hun eigen kennis en ervaring kunnen delen met collega’s. Wij hopen dat iedereen hiermee weer een stap verder kan zetten in zijn eigen veranderproces.
De verstrekte informatie op de bijeenkomst (in de vorm van o.a. een toolkit) vindt u op deze website onder ‘ter inspiratie’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleiding; info@groenproeven.nl

De follow up bijeenkomsten staan gepland op 3 februari en 10 maart 2011 (16.00 uur – 20.00 uur).
Praktisch alle aanwezigen hebben aangegeven zeker mee te willen doen aan de follow up bijeenkomsten die in het teken zullen staan van verbinding en verdieping. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Filmpjes

Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes!
Groen Proeven
arrangementen
Maak je eigen PvB
Groen Proeven & OGW