Groenenorn.nl

Nieuwsarchief

Het project Groen Proeven had een looptijd van 2010 - 2013. Hieronder vindt u de nieuwsberichten die in deze periode zijn verschenen.

Artikel delen:

Vernieuwde template Groen Proeven PvB

Dit schooljaar ontwikkelt Groen Proeven een serie nieuwe PvB’s. Deze PvB’s gaan over thema’s die wat breder gaan dan 1 specifieke groene vakrichting. Dan gaat het bijv. om een combinatie van groen&techniek of bloem&design. Ook is er meer aandacht voor de beoordeling van competenties die wat minder ‘voor de hand liggen’, zoals ‘analyseren en problemen oplossen’ of ‘ethisch en integer handelen’.
Tot slot hebben wij natuurlijk geleerd van de ervaringen van vorig jaar, met name in de pilots. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de zgn. template (het format) van de Groen Proeven PvB’s. Wat er is veranderd vindt u hier op een rij. De nieuwe templates vindt u ook onder 'maak je eigen PvB'. Voor elk contextveld een eigen vormgeving.
Wij hopen hiermee weer een kwaliteitsslag te hebben gemaakt met Groen Proeven!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Filmpjes

Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes!
Groen Proeven
arrangementen
Maak je eigen PvB
Groen Proeven & OGW