Groenenorn.nl

Producten

Tijdens de projectperiode zijn er verschillende Groen Proeven producten ontwikkeld. Hieronder vindt u ze op een rij met een link naar de digitale versies.

Tijdens de leergang Groen Proeven hebben een aantal docenten een Groen Proeven kalender ontwikkeld. De kalender biedt een handreiking voor de organisatie van de PvB, het is geen blauwdruk. Printen op A3 formaat  is aan te bevelen. 

Groen Proeven werkt vanuit een theoretisch kader dat gebaseerd is op de piramide van Miller (zie ook ‘achtergronden – het theoretisch kader’).  De Groen Proeven piramide staat inmiddels op vele bureaus en vormt een prachtig hulpmiddel om het gesprek over Groen Proeven en competentiegericht vmbo aan te gaan.

In deze brochure vindt u de examenstandaarden Groen Proeven en een totaal overzicht van de Groen Proeven PvB bank. Hierbij is in beeld gebracht welke relatie er is tussen de Groen Proeven examenstandaarden, de PvB’s en de exameneenheden van de landelijke examenprogramma’s landbouw en landbouwbreed.

Op deze site vindt u de Groen Proeven PvB bank met PvB’s voor 6 verschillende contextvelden. Hier vindt een overzicht van alle beschikbare PvB’s in december ’13, incl. een verwijzing naar de dan beschikbare Groen Proeven arrangementen.

Wat toetst een PvB eigenlijk? Hoe neem ik een PvB af? En hoe organiseer ik dat? Op als deze – praktische – vragen vindt u het antwoord in deze algemene instructie voor docenten. Zie voor alle achtergrondinformatie over het werken met de Groen Proeven PvB’s de subpagina’s ‘FAQ’ of ‘Achtergronden’, resp. boven en onderaan deze site.

Een PvB bestaat uit een praktisch deel en een reflectieopdracht. Voor het voeren van het reflectiegesprek heeft Groen Proeven een kaart met voorbeeldvragen ontwikkeld volgens de STAR methode.

Filmpjes

Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes!
Groen Proeven
arrangementen
Maak je eigen PvB
Groen Proeven & OGW