Gereedschapskist

De instrumenten uit de Groen Proeven - OGW gereedschapskist kunnen u helpen bij het doorlopen van de verschillende fasen uit de GP -OGW cyclus: de analyse, de diagnose en de vertaling naar doelen en acties. Hieronder de verschillende instrumenten digitaal. 

Instrumenten gereedschapskist 1e jaars pilots

1. De hamer

2. De 3 x 3 meetlat (oorspronkelijke versie)

3. De loep

3a. De rekenmachine leeg format

3b. De rekenmachine ingevuld format

4. De schroevendraaier

5. De vijl

6. De veiligheidsspeld

7. De 10 OGW vragen voor de docent

8. GP PvB overzicht, incl. arrangementen

9. De GP - OGW cyclus in 9 stappen 

10. De 3 x 3 meetlat, incl.de opbrengsten van de pilotscholen

11a. Het 5 fasen model (versie met figuur)

11b. Het 5 fasen model (versie met opdracht)

 

Aanvullende instrumenten gereedschapskist 2e jaars pilots

1. A3 profiel Groen in beeld

1a. opdracht bij profiel Groen

2. Totaaloverzicht PvB bank

3. Beslisboom Groen Proeven en Profiel Groen

3a. De 2e jaars Hamer

4. Stappenplan PTA profiel Groen 

 

< Terug naar Groen Proeven & OGW